Sitede Yaşam

Konumu, etkileyici çevre düzeni ve farklı Açıkhava olanaklarıyla benzersiz bir yaşam sunan Innovia 3’te zamanı dilediğiniz gibi yaşayabileceksiniz. 2013 yılında teslim edilmiş olan Innovia 3 Etap projesinde yemyeşil bahçeler, süs havuzları, şelaleler, yüzme havuzları (3200 m2), spa ve terapi odaları, basketbol sahası, tenis kortları ile ev sahiplerine sınırsız özgürlük sunuluyor.

Önemli ölçüde yeşil alana sahip proje bünyesinde, açık ve kapalı yüzme havuzları, çocuk havuzu, jakuzi, seyir ve güneşlenme terasları, koru alanı, yürüme, koşu ve bisiklet yolları, fitness center, açık ve kapalı spor alanları, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanı, sauna ve Türk hamamı, sosyal tesis, parti evi, kulüp evi ve 24 saat özel güvenlik ve teknik bakım ekibi bulunmaktadır. 


Etap bünyesinde 10 adet konut bloğunda 13 ayrı tipte toplam 3.373 adet daire ve 77 adet ticari ünite bulunmaktadır. Bloklar 3 adet bodrum kattan oluşan ve kapalı otopark alanı olarak düzenlenmiş geniş bir kitle üzerinde yükselmektedir.

A çarşı, H çarşı ve K çarşı olarak adlandırılan toplam 3 çarşıda 77 adet ticari alan bulunmaktadır. A ve H çarşı yol kenarında olup, A çarşı AVM tarzındadır. K çarşı site içerisinde havuz kenarında yer almaktadır. A çarşıda 72 adet, H çarşıda 2 adet ve K çarşıda ise 3 adet ticari alan bulunmaktadır. A çarşı 6388 m2, H çarşı 1833 m2, K çarşı ise 477 m2 alana sahiptir.

Ortak Alan Kuralları :

7.2.Ortak Yerler: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, bağımsız bölüm ve bağımsız bölümlere tahsis edilen Eklenti ve alanların dışında, tüm Bağımsız Bölüm Maliklerinin, müştereken yararlanmalarına tahsis Edilmiş park - bahçe - yeşil alanlar - açık yüzme havuzları - şelale - çocuk yüzme havuzları – sosyal Tesisler (fitness - aletli spor alanları - kapalı yüzme havuzu - Spa Kafe - Klüp Evi - Jakuzi – basketbol sahası- tenis kortu - çocuk oyun alanı - özel yollar - özel ve genel aydınlatma sistemleri – sulama sistemleri- sığınaklar - güvenlik merkezleri ve benzerleri gibi) anataşınmazın sınırları içerisinde bulunan ortak yer, yapı ve sair alanlardır.

7.5.Blok Ortak Yerleri: Aynı blokta, bağımsız bölümlerine giriş bulunan ve aynı girişleri kullanan,Bağımsız Bölüm Maliklerinin ve/veya kullanıcılarının, blok girişleri - blok merdivenleri - blok holleri - blok asansörleri - blok iç aydınlatma ve benzeri gibi aynı blokta kullanımlarına tahsis edilmiş bulunanOrtak yerlerdir.                                                                                                                              

5.2.Blok Yapı:Kat Mülkiyetine konu olan taşınmazin 13 adet Blok olarak A – A ÇARŞI - B - C - D - E -F - G - H – H ÇARŞI – I-J-K Bloktan müteşekkil esas yapı bölümleridir.

5.7.Hizmet Şirketi: Hizmet Şirketi, INNOVIA 3 Sitesini, Kat Mülkiyeti Kanunu~ve işbu Yönetim Planı gereği, Kat Malikleri Kurulu adına yönetmeyi taahhüt eden, kuruluşta Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, tarafından ve/veya Geçici Yönetim Kurulu tarafından özenle seçilecek ve Kat Malikleri Genel Kurul tarafından onaylanmasına gerek olmayan INNOVIA 3 Sitesi sakinlerine.  Profesyonel Hizmet verecek tüzel kişidir.    

MADDE 6. INNOVIA 3’deki bütün bağımsız bölümler, ortak yerler, tahsisli alanlar, 634 sayılı Kat Mlkiyeti kanunu'nun emredici hükümleri saklı kalmak üzere, işbu Yönetim Planı'na göre yönetilir. Bağımsız Bölüm Kat Malikleri, intifa hakkı ve sükna hakkı kullanıcıları, kiracıları ve zilyetleri ve Ziyaretçileri ve her  ne  nedenle olursa olsun bulunanlar, işbu INNOVIA 3 Sitesi Yönetim Planı'na uymayı Kabul ettiklerini ve aksine davranışları için Site Yönetimi'ne karşı sorumlu olduklarını, bahsi  geçenlerin,ana taşınmaza, eklerine ve Site'de bağımsız bölümleri bulunan diğer Kat Maliklerine ve her ne nedenle olursa olsun kullanıcılarına verebilecekleri tüm zarar ve ziyana karşı müşterek borçlu ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KULLANIM ŞEKLİ:                                                                                               

MADDE 7.INNOVIA 3'de; B Blok dışındaki tüm Bloklardaki İşyeri niteliğinde olmayan "Mesken niteliğinde olan tüm bağımsız bölümler  münhasıran "rnesken" (konut) olarak kullanılacaktır. Kat malikleri, kiracılar, intifa ve sükna hakkı sahipleri ve her ne nedenle olursa olsun zilyet bulunanlar INNOVIA 3’ün tüm  maliklerinin yazılı izni olmadıkça, bağımsız bölümleri "meskerı" dışında başka bir amaçla kullanamayacakları gibi başka bir amaçla kullanılmak üzere kiraya da veremezler.

MADDE 35. ORTAK YERLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN HAKLAR: 

Kat malikleri, anataşınmazın tüm ortak yerlerine, ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Ortak yerlerden, kanun ve Yönetim Planı hükümlerine göre kullanma ve yararlanma haklarına sahiptirler.

YÜKÜMLÜLÜKLER: 

MADDE 36. YÜKÜMLÜLÜKLERİN GENEL İÇERĞİ:

Bağımsız Bölüm Malikleri, yararlanma haklarını kullanırken diğer bağımsız bölüm maliklerinin haklarını da gözetmek ve Kat Malikleri Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere aynen uymak, diğer kat maliklerini rahatsız edici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler .

MADDE 37. BACIMSIZ BÖLÜMÜN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER:

37.1.Tapu kütüğünde. kat mülkiyeti/kat irtifaklı arsa payına bağlı ve niteliği "mesken" olarak gösterilen, tek aile kullanımına tahsis edilen bağımsız bölümleri, ikamet olarak kullanımı dışında, başka hiçbir amaçla kullanamazlar. başka amaçla kullanılmak üzere bir arada veya müstakilen kiralayamazlar, satarmazlar, zilyetliğini devredemezler. Bir ailenin ihtiyacı için ve mesken olarak kullanılacağı belirtilen bağımsız bölümlerde hiçbir şekilde pansiyon, talebe yurdu, hastane, dispanser, klinik,poliklinik,ecza laboratuarı, pavyon,kumarhane,   9 randevuevi, sendika, dernek, resmi daire, dershane, kurs, kreş, çocuk yuvası gibi iş yerleri kesinlikle       açamazlar, ibadethane olarak kullanamazlar. 

37.2.Bağımsız bölümlerde Türkiye Sigorta Yangın Tarifesinde "Bina İçinde Fiyat Zammı" gerektirecek, ‘’Yangın ihtimalini artırıcı veya yangın vukuunda kolay ve ağır hasar verici mahiyette" olan bilumum maddelerin bulundurulması yasaktır. Bağımsız Bölüm kullanıcıları, Bağımsız bölümlerde, tahsisli alan ve ortak yerlerde, patlayıcı, pis kokulu veya radyoaktif maddeler bulunduramazlar. Diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapmak, toz çıkarmak gibi hareketlerden kaçınmak zorundadırlar.

37.3. Bağımsız Bölüm Malikleri veya bunların kiracıları veya bunları her ne sebeple olursa olsun kullananlar. bağımsız bölümlerde elektrik kapasitesini artırıcı cihazları kullanamazlar.  

37.4. Bağımsız Bölüm Malikleri veya bunların kiracıları veya bunları her ne sebeple olursa olsun kullananlar, diğer bağımsız bölümlerde, tahsisli alan ve ortak yerlerde, meydana gelen arızaların giderilmesl için, kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna müsaade etmek mecburiyetindedirier. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması gerekir. Bu nedenle Bağımsız Bölüm Malikleri veya orada oturanların zarar görmeleri halinde, lehine müsaade edilen tarafın bu zararı derhal ödemesi ve gidermesi zorunludur.

37.5.Bağımsız bölümlerinde veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini tedirgin edecek şekilde müzikli, gürültülü toplantılar, ayinler düzenleyemezler. Ancak kat malikleri sosyal yaşamın gerekleri doğrultusunda yapacakları özel toplantıları (nişan, düğün, doğum günü vb.) Yönetim Kuruluna önceden bildirerek, toplantılarını yapabilirler. Kat Malikleri radyo. teyp, pikap, televizyon, müzik seti, ve müzik aletlerini diğer kat maliklerini tedirgin edecek derecede açamazlar, yüksek ses tonuyla sürekli çalamazlar.

37.6.Bağımsız Bölüm Malikleri veya bunların kiracıları veya bunları her ne sebeple olursa olsun kullananlar kendi bağımsız bölümlerinde, teraslannda. binanın dış elemanlarında, tahsisli alanlarında ve diğer ortak alanlarda yapının ve INNOVIA 3'ün estetik ve özelliğini bozacak eklenti, tadilat veya herhangi bir yapı ve tesisat yapamazlar. Bu cümleden olmak üzere yeni pencere açmak, mevcutları genişletmek veya daraltmak yahut birleştirmek; dış duvarları yıkmak, geri yahut ileri almak, yeni duvarlar örmek; balkon ve çıkmaları yıkmak, genişletmek kapatmak ve daraltmak gibi bütün ameliye ve işlemler yasaktır. Kat Malikleri. bağımsız bölümü n dış elemanlarında. mevcut olan rengi, karakteri, görünümünü değiştirecek ve etkileyecek, boya, badana. sıva türünden işlemler de yapamazlar, zorunlu olan onarımlar dolayısıyla yapılacak bu tür iş ve işlemler, ancak Kat Malikleri Kurulunun oybirliği ile kararlaştırılabilir. Bağımsız Bölüm Maliklerinden herhangi birinin yukarıda belirtilen kurallara uymayan mimari değişiklik girişimlerine karşı diğer Bağımsız Bölüm Maliklerinden her birinin müdahale hakkı vardır

37.7.Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim vb. şeyler silkeleyemezler, çamaşır asamazlar, su ve benzeri şeyleri dökemezler, çöp atamazlar. pencere içlerinde kuşlara yem veremezler, kedi köpek gibi hayvanlara yemeleri için yiyecek maddelerini pencereden atamazlar. kullanım hakkı başka bir kat malikinin olan alanlarda bu ve benzeri faaliyetlerde bulunamazlar. Bağımsız Bölüm sakinlerinin, diğer kat maliklerinin konforunu bozacak, huzurunu kaçıracak herhangi bir girişimde bulunmaları yasaktır.                                                                   

37.8.Bağımsız Bölüm Malikleri,bağımsız bölümlerinde kedi,köpek ve benzeri hayvanları kesinlikle besleyemezler.Site dahilinde kurban kesemezler.Kurban,İlgili Makamların gösterecekleri mahallerde kesilir.                                                                                                      

37.9.Bağımsız Bölüm malikleri günlük çöplerini. Site Yönetim Kurulunun saptayacağı esaslara uygun şekilde, poşetlerde muhafaza etmek ve uzaklaştırmakla yükümlüdürler.

37.10.Bağımsız bölüm ve eklentilerde, binaların dış cephelerine ve dıştan görülebilecekşekilde,doğal, mimari ve estetik görünümünü bozacak:10

37.10.1. Direk.Ievha, tabela vb. şeyler asmak, çakmak, dikmek;                                                                                          

37.10.2. Kurutma maksadı ile de olsa balkoniara dıştan görülecek şekilde çamaşır sermek, sergilemek ve asmak:                        

37.10.3. Tanıtıcı bayrak, pankart, flama asmak ve teşhir etmek;                                                                              

37.10.4. Aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapmak, çadır, çardak vb. şeyler kurmak;                           

37.10.5.Camlara yazı yazmak, 'Satılık - Kiralık"veya benzeri ilan yazıları koymak, yasaktır.                  

37.11.Kat Maliki, kendi bağımsız bölümü ve tahsisli alanlarında siyasi, ticari amaçlı gösteri ve toplantılar  yapamaz ve buraları üçüncü kişilere bu tür amaçlı kullanım için kiralayamazlar.                                                   

37.12.   Bağımsız Bölüm Malikleri gerek ortak alanlarda gerekse tahsisli bahçe alanlarında genel peyzaj düzenini korumak ve sürdürmekle yükümlüdürler .                                                                                                

37.13.Kat Malikleri, Bağımsız Bölümlerinde kiracı veya başka sıfatlarla kullanan yahut faydalananlara. bu Yönetim Planı'ndaki borç ve yükümlülükleri bildirmeye mecbur oldukları gibi Bağımsız Bölümlerini kiralamaları halinde, kira sözleşmelerine, bu konuda hüküm koymaya mecburdurlar .

37.14. Bağımsız Bölümlerde, kiracı veya herhangi bir sıfatla bulunanlar veya faydalananlar, yukarıdaki maddelerde ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilen hak ve yükümlülüklere kat malikleri gibi uymak zorundadırlar.                                    

37.15. Kat Malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde kıracı. yardımcı veya başka bir sıfatla bulunanların kiralık, adres ve haderleşme araçları bilgilerini INNOVlA 3 Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek ve kira veya sair sözleşmelerinin bir örneğini vermek zorundadırlar. Aksi durumda bu kişiler Siteye

37.16.   Kat Malikleri, anataşınmazın ortak yerlerine hiç bir şekilde eşya koyamazlar, özelolarak kullanamazlar. çit çeviremezler, ilan ve pano asamazlar, bitki, dikemezler. Ortak Yerlere çadır - salıncak - oturma yerleri kuramazlar. Burada, piknik veya özel partiler yapamazlar .  

37.17.   Kat Malikleri. bağımsız bölümlerini teslim alır almaz DASK (Doğal Afet Sigortası) yaptırmak ve süresi bitince yenilernek zorundadır. Yaptırılmaması durumunda meydana gelecek tüm olumsuzluklardan 1. Derecede kat mali ki sorumludur. Ayrıca malikler isterlerse sigorta paket poliçeleri ile her türlü zarar ve ziyana karşı sigorta ettirebilirler. Ortak alanların sigortaları Site Yönetimi tarafından yaptırılarak hissesi oranında maliklere yansıtılacaktır .                                                                                                                                        

37.18. Site Sakinleri (malik/kiracı/sükna hakkı/intlfa hakkı sahibi vs), bağımsız bölüme veya bağımsız bölümden eşya taşınması öncesi Site Yönetimine bilgi vererek izin almak zorundadırlar. Taşınma gün ve saatleri Yönetim ve/veya Hizmet Şirketi tarafından belirlenir .

37.19. Kat Maliki. bağımsız bölümünü kiralaması halinde, kiralama süresi 6 aydan daha az olamaz. aksi davranılması halinde, Yönetim Kurulu ve/veya Hizmet Şirketi, Kiracı'yı Siteye sokmama yetkisine sahiptir. Kat Maliki. Kira Sözleşmesininin bir suretini Yönetim Kuruluna ve/veya Hizmet Şirketine ibraz etmek ve ikamet edecek kişilerin kaydının yapılmasını sağlamakla mükelleftir.                                                            

Yapılacak Kira Sözleşmelerinde, mecurda daimi olarak ikamet edeceklerin Kiracı'ya yakınlık dereceleri ve ad ve soyadlarının mutlaka yer alması gerekir.                                                                                                  

Aksi davranılması halinde, Yönetim Kurulu ve/veya Hizmet Şirketi, Kiracı'yı Siteye sokmama yetkisine sahiptir. Malikin bu konuda hassasiyet göstermemesinden kaynaklı zarar ve ziyanın tümü Site Yönetimi tarafından Malikten tazmin edilir

Yapılacak Kira Sözleşmelerinde, kiracıya. alt kiralama yetkisi, devir yetkisi, kısmen kullandırma yetkisi verilemez

Bağımsız bölümler, kısmen dahi olsa randevu evi, kumarhane ve/veya benzeri ahlak ve adaba aykırı şekilde kullanılamaz.

37.20. Kat Maliki ve/veya her ne sıfatla olursa olsun bağımsız bölümde oturanlar, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi kapsamında gerekli bildirimleri resmi kurumlara bildirerek, bildirime ilişkin belgeyi Yönetim Kurulu'na ve/veya Hizmet Şirketine ibraz etmek zorundadır.

37.21.Home Office'lerde "emlakçılık" ve/veya "gayrimenkul danışmanlığı" yapılamayacağı gibi, bu işlerle iştigal edenlere kiralama yapılamaz. Aksi taktirde kiracı ve misafirleri Site'ye girmelerine izin verilemez.

37.22. Home Office Malikleri ve/veya kullanıcılarının misafirleri Site içerisine giremez, sosyal alanlardan ve ortak alanlardan yararlanamaz.  

37.23. Site ana giriş kapısından ve havuz turnikelerinden geçerken uygulanacak Pass (elektronik geçiş) sistemi uygulaması Yönetim Kurulu ve/veya Hizmet Şirketi tarafından: 1+1 Meskenlerde daimi oturanların sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla ancak en fazla 2 Pass,                         2+1 Meskenler için daimi oturanların sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla ancak en fazla 3 Pass, 3+1 Meskenler için daimi oturanların sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla ancak en fazla 4 Pass, verecektir. Bunun dışında Pass talebi kabul edilmeyeceği gibi kaybolan Pass'ların yerine (1. yıl) 50,00- TL (elli) karşılığında yeni Pass verilecektir. Yönetim Kurulu ve/veya Hizmet Şirketi daha sonraki yıllarda bu bedeli ilan edilen ÜFE artışı oranında artırmaya yetkili olacaktır .                                                                                              

37.24.   Sıte'ye araç ile girerken Bağımsız Bölüm Maliklerinin araç ön camına yapıştırılmak suretiyle kullanacakları Sticker (Taşıt Tanıma) Sistemi, Yönetim Kurulu ve/veya Hizmet Şirketi tarafından:1+1 ve 2+1 Meskenler için daimi oturanların sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla en fazla 2 adet araç Stickeri,3+1 meskenler için. daimi oturanların sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla en fazla 3 adet araç Stickeri verilecektir.         Araç sticker’leri mutlak olarak Site Yönetimi ve/veya Hizmet Şirketi görevlileri tarafından araçların ön camına yapıştırılacak olup Stickeri olmayan araçlar Site'ye alınmayacaklardır. Araçların değiştirilmesi halinde yeni Stickeriler yine Site Yönetim i ve/veya Hizmet Şirketi görevlileri tarafından yapıştırılacaktır.  Misafir araçlar, mutlak olarak Yönetim Kurulunun ve/veya Hizmet Şirketi'nin belirleyeceği alanlara edeceklerdir.

37.25.   A çarşı Blok 2. Girişte bulunan 53 adet "İşyeri "niteliğindeki bağımsız bölümler, hiçbir şekil ven sürette depo olarak kullanılamaz.

MADDE 38. TAHSİSLİ ALAN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER:                                                            

38.1. Kat malikleri, tahsisli alanların bakım ve temizliğine dikkat etmek ve sağlamlığını korumak zorundadırlar.                                  

38.2. Kat Malikleri tahsisli alanlardan yararlanmada ve buraları kullanmada birbirlerinin hakkına titizlikle riayet etmek ve diğer kat maliklerini rahatsız edici ve engelleyici davranışlardan kaçınmaya, özen göstermek zorundadırlar.

38.3. Tahsisli alanlarda, evcil hayvanlar için kulübe, yuva, kafes vs. yapılması ve evcil hayvanların bu alanlarda devamlı barındırılması yasaktır. Bu husus ortak yerler için de geçerlidir.                                               

38.4. Kat Malikleri işbu yönetim planı ve eklerinde gösterilen kullanım biçimi dışında tahsisli alanları başka hiçbir maksat için kullanamazlar. Başka maksatla kullanılmak üzere bağımsız bölümleri ile birlikte veya müstakilen kiralayamazlar, kullandıramazlar, satamazlar.

38.5. Tahsisli alanlarda herhangi bir tadilat veya ilave yapamazlar, malzeme, biçim, renk ve  mimari özelliğini değiştirernezler.

MADDE 39. ORTAK YERLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER:

39.1. Kat Malikleri, ana yapının ve INNOVIA 3'ün güzelliğini, mimari durumunu ve sağlamlığını korumak, ayrıca ortak yerlerin bakım ve temizliğine dikkat etmek zorundadırlar.                                                                        

39.2. Bağımsız bölüm malikleri. intifa hakkı sahipleri, kiracıları, sükna hakkı sahipleri, ortak yerlere ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, buraları kullanma ve yararlanma yetkisine sahiptirler. Ortak yerlerden yararlanma ve buraları kullanmada, hak sahipleri, birbirlerinin hakkına titizlikle riayet etmek ve ortak yararlanmayı engelleyici davranışlardan kaçınmaya özen göstermek zorundadırlar.                                

Ancak, A Çarşı Blok, H Çarşı Blok ve K Blok, tüm ortak alanlardan, tüm sosyal tesislerden, açık ve kapalı tüm havuzlardan, kendilerine tahsisli olmayan otoparklardan her ne nedenle olursa olsun yararlanamazlar.

39.3. Bağımsız bölüm malikleri, irtifak hakkı sahipleri, kiracıları, sükna hakkı sahipleri otomobillerini ancak INNOVIA 3 Yönetim Kurulu'nun tesbit edeceği, 'işaretli-özel' yerlere ve ancak Yönetimden temin ederek, araç camlarına yapıştırılan Stieker (Taşıt Tanıma) ile park edebilirler ve otopark olarak tahsis edilen alanlar hariç, Site'nin hiçbir yerine hiçbir şekil ve surette araç bırakamazlar, park edemezler. Bu konuda, Site Yönetimi tarafından alınan kararlara uymak zorundadırlar. Usulsüz park eden araçlar, masrafları araba sahibine ait olmak üzere, çektirilir.

Misafir araçlar, Site girişinde kimlik karşılığında aldıkları misafir kartı ile, misafir otoparkına park edeceklerdir. Misafir araçlar, münhasıran misafir otoparkına park edebilirler. Bunun dışındaki otoparklar misafir araçlara kapalıdır .                                                                

39.4. Ortak yerlerde herhangi bir tadilat veya ilave yapamazlar.

39.5. Kat Malikleri, İNNOVİA 3 Sitesi projesi müellifinin iznini almadıkça ve izin alınsa da, Kat Malikleri Kurulundan oy birliği ile karar alınmadıkça, dış cephe kaplamasının, mimari - malzeme biçim - renk  özelliğini, değiştiremezler.

39.6. INNOVIA 3 ortak alanlarında Yönetim Kurulu'nun yazılı müsaadesi olmadıkça hiçbir toplantı düzenlenemez. Kat Malikleri Kurulu'nun oybirliği ile verilmiş bir kararı olmadıkça, anataşınmazın hiçbir yerine hangi amaçla olursa olsun levha, uydu ve çanak anteni, ulusal bayramlarda asılan Türk bayrağı hariç bayrak, flama, reklam panosu veya tabela asamazlar, yazı yazamazlar.                                                      

39.7. Sosyal Tesislerde ve/veya eklentilerinde, alkollü içki kullanımına ilişkin kararlar Site Yönetim Kurulu tarafindan alınır. Site Yönetim Kurulu'nun izin vermediği alanlarda (ortak alan, sosyal tesisler, tahsisli alanlar) alkollü içki kullanılması yasaktır.                                                                                                                  

39.8. Her kat maliki ve/veya her ne sıfatla olursa olsun oturanlar ana gayrimenkule, ortak yerlere tahsisli alanlara ve diğer bağımsız bölümlere verdikleri zararlardan yargılama masrafları ile vekalet ücretleri dahil olmak üzere şahsen sorumludurlar.                                                                                                                              

39.9. Site Yönetim Kurulu, tüm ortak alanların kullanılmasına ilişkin düzenleme yapmaya, karar almaya, gereken kuralları koymaya, bu kuralları günün ihtiyacına göre değiştirerek düzenlemeye yetkilidir.

Yeni Taşınanlar İçin Kurallar :

  • Taşınma esnasında güvenlik elemanlarımızın size ilettiği, Yönetimin kamu kuruluşlarına beyan etmesi gereken bilgileri içeren “Site Sakini Bilgi Formunu” ve “Taşınma Raporunu” doldurup güvenliğe veya site yönetimine bırakınız.
  • Site yönetiminden dairenizle ilgili gerekli bilgileri alıp, elektrik ve su abonelikleri ile ilgili olarak, kendi adınıza ilgili kurumlarda sözleşmenizi yapınız.  Daha sonra sözleşme veya dekont örneklerini yönetim ofisine bırakınız.
  • Yönetim ofisinde dairenize düşen işletme avans payı (aidat) hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
  • Yeni bir araç aldığınızda veya mevcut aracınızı değiştirdiğinizde Site Yönetimine haber vermeniz gerekmektedir. Eğer kapalı otoparkınız varsa,  otopark girişi için kullanabileceğiniz stickerlar Site Yönetiminden bedeli mukabili temin edebilirsiniz.
  • Dairenizin balkon cephe boyasını aynı renk olmak koşuluyla,  istediğiniz bir firmayla anlaşarak boyatabilirsiniz. Sitemizin görsel açıdan mimari projeye uygunluğunu bozmamak  adına boya renginde değişiklik yapılmamalıdır.
  • Sitemizde taşınma işlemleri sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında yapılmaktadır.
  • Taşınma sırasında, nakliye firması; bina ön girişini kapatmamalı, blok içlerindeki duvarlara zarar vermemeli ve asansör kullanılacaksa mutlaka kabini koruyucu materyal kullanmalıdır.
  • Sitemizden ayrılacak olan daire sakinlerimizin siteye nakliye aracı girmeden önce muhasebe servisi ile görüşerek aidat bakiyesini kapatması gerekmektedir.
  • Taşınan dairede yapılacak olan boya, gürültülü montaj ve dekorasyonlar hafta içi sabah 10:00 ile akşam 18:00,Cumartesi 11:00 ile akşam 16:00 arasında yapılabilmektedir. Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde ise sitemizde kesinlikle çalışma yapılmamaktadır.

Bilmeniz Gerekenler 

Esenyurt Önemli Adres ve Telefonları

Esenyurt Belediyesi
Adres : Doğan Araslı Caddesi Kültür Merkezi Karşısı Esenyurt / İSTANBUL
Telefon / Fax : Tel:(212) 622 03 33 | Fax: (212) 622 03 99
Web Adresi : http://www.esenyurt.bel.tr

Esenyurt Kaymakamlığı

Adres : Merkez Mah.Doğan Araslı Bulvarı No:145 Esenyurt / İSTANBUL
Telefon : Tel: 0212 699 41 43 Faks: 0212 620 84 01
İnternet Adresi : http://www.esenyurt.gov.tr/

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü

Adres : Yenikent Mh. Doğan Araslı Cd. 678 Sk. No:2 Esenyurt / İSTANBUL
Telefon : Tel:0212 620 71 00 Fax:0212 620 77 00
İnternet Adresi :

Esenyurt Devlet Hastanesi
Adres : Fatih Mah. 19 Mayıs Bulvarı No:8 Esenyurt
Telefon : 0212 596 19 99 Fax : 0212 596 31 62
İnternet Adresi : www.esenyurtdh.gov.tr

Esenyurt Devlet Hastanesi Randevu
Telefon Randevu Sistemi: 182
İnternet Randevu Sistemi: Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Esenyurt Devlet Hastanesi Hale İshakoğlu Ek Binası
Adres : Yenikent mah. 613.sok No:9
Telefon : 0212 620 52 02

Esenyurt Verem Savaş Dispanseri
Adres : Merkez Mah. Doğan Araslı Cad. Esenyurt
Telefon : 0212 450 18 92

Çavuşoğlu Özel Esenyurt Diyaliz Merkezi
Adres : Balık Yolu Cad. 606.Sokak No:3
Telefon : 0212 699 08 38
Web Adresi : www.ozelcavusogluesenyurtdiyaliz.com/

Esencan Tıp Merkezi
Adres : merkez mah. bağlar çeşme girişi no:1
Telefon : 0212 444 0 212
Web Adresi : www.esencantip.com

Özel Medicity Hospital Hastanesi
Adres : Esenyurt Doğan Araslı Cd. No:4 Sonevler
Telefon : 0212 690 30 41
Web Adresi : www.ozelmedicityhospital.com.tr

Avrupa Tıp Merkezi
Adres : Doğan Araslı cad. No: 116 Sefaş Durağı - Esenyurt
Telefon : 0212 699 30 00
Web Adresi : www.avrupahastanesi.net/

Yeni Hayat Tıp Merkezi
Adres : İstiklal Mah. Cumhuriyet Cad. No: 86 Kıraç
Telefon : 0212 689 74 00 0212 689 29 99
Web Adres : www.yenihayattip.com/

Özel Kalkan Polikliniği
Adres : Yenikent Mah.Ispartakule Cad.No:1
Telefon : 0212 597 43 45

Özel Lokman-2 Polikliniği
Adres : Enverpaşa Cad.Açelya Evleri Ekin Başak Sitesi E-32 Blok Kat:1 Daire:1 Esenkent
Telefon : 0212 672 60 36

Özel Mutlu Yaşam Tıp Merkezi
Adres : İnönü Mah. Kemal Paşa Cad.No:21 Tabela Durağı.Esenyurt
Telefon : 0212 699 51 11
Web Adresi : www.mutluyasamtip.com/

Özel Arı Tıp Merkezi
Adres : NAMIK KEMAL MAH. ATATÜRK CAD. NO:44 KIRAÇ
Telefon : 0212 689 79 00
Web Adresi : www.aritipmerkezi.com

Özel Esenyurt Örnek Polikliniği
Adres : Örnek Mah.Doğan Araslı Cad.No:35
Telefon : 0212 620 79 70

Siteye erişim aşağıda gösterilmektedir. 

Adres

Innovia 3 Sitesi
Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak
Esenyurt - İSTANBUL

E-Posta

m@[email protected]nooma.comin.com

Telefon

+90 212 397 16 60

Hesap Numaraları

Banka Hesap Adı Şube Döviz IBAN
DENİZBANK INNOVİA 3 SİTE YÖNETİMİ ESENYURT CUMHURİYET CADDESİ TL TR18 0013 4000 0074 9661 9000 01
TÜRK EKONOMİ BANKASI INNOVİA 3 SİTE YÖNETİMİ BEYLİKDÜZÜ TL TR21 0003 2000 0000 0065 0944 00
TÜRK EKONOMİ BANKASI INNOVİA 3 SİTE YÖNETİMİ BEYLİKDÜZÜ USD TR89 0003 2000 0000 0065 6006 80
TÜRK EKONOMİ BANKASI INNOVİA 3 SİTE YÖNETİMİ BEYLİKDÜZÜ EUR TR62 0003 2000 0000 0065 6006 81